Προτεινόμενες χρεώσεις για τη νέα Υπηρεσία του ΧΑΚ για Δημόσιες Μη Εισηγμένες Εταιρείες & Παράρτημα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ / Προτεινόμενη Νομοθεσία / Προτεινόμενες χρεώσεις για τη νέα Υπηρεσία του ΧΑΚ για Δημόσιες Μη Εισηγμένες Εταιρείες & Παράρτημα