Ανοικτές Πωλήσεις (Short Selling) και Δανεισμός Αξιών (Stock Lending) (08/01/2015)

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ / Προτεινόμενη Νομοθεσία / Ανοικτές Πωλήσεις (Short Selling) και Δανεισμός Αξιών (Stock Lending) (08/01/2015)