Τροποποίηση των Κανονιστικών Αποφάσεων αναφορικά με τον Ειδικό Λογαριασμό, ΚΔΠ 398/2006 και 408/2006

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ / Προτεινόμενη Νομοθεσία / Τροποποίηση των Κανονιστικών Αποφάσεων αναφορικά με τον Ειδικό Λογαριασμό, ΚΔΠ 398/2006 και 408/2006