Διαβούλευση – αλλαγή τρόπου διαπραγμάτευσης εταιρικών ομολόγων (Clean/ Dirty Price) -23/01/2020-

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ / Προτεινόμενη Νομοθεσία / Διαβούλευση – αλλαγή τρόπου διαπραγμάτευσης εταιρικών ομολόγων (Clean/ Dirty Price) -23/01/2020-