Πληροφορίες και Λίστα Εκδοτών ΧΑΚ

NEA ΑΓΟΡΑ / Εισαγωγή Αξιών / Πληροφορίες και Λίστα Εκδοτών ΧΑΚ
Επιλέξτε Εκδότη:  

Γενικές Πληροφορίες
Όνομα: ACCESS COMMERCIAL INVESTORS 4 PLC 
Διεύθυνση: 4 Brewery Place 
Τηλέφωνο: +443330069141 
Fax:  
E-mail επικοινωνίας: info@accesscommercialfinance.com 
Πρόσωπο επικοινωνίας: Ανδρέας Κωνσταντίνου 
Ιστοσελίδα: http://www.accesscommercialfinance.com 
Νομικοί Σύμβουλοι: Shakespeare Martineau LLP 
Ελεγκτές: Haysmacintyre 
Σύμβουλος Εισαγωγής: SHARELINK SECURITIES AND FINANCIAL SERVICES LTD


Συμβούλιο
Director Stephen Alistair Thomson Διευθυντής John Miles Carnell
Executive Managing Director and Financial Director Nick King


ΕΤΗΣΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Έτος Αρχείο Έτος Αρχείο Έτος Αρχείο
2019 Δ/Υ 2019 2019 Δ/Υ


Κωδικοί εισηγμένων Αξιών
Κωδικός Περιγραφή Αγορά Τύπος Isin Ημ. εισδοχής Ονομ. Αξία NAV Αρ. Αξιών Νόμισμα
Διαπρ/σης
ΑΚΙ4 ACCESS COMMERCIAL INVESTORS 4 PLC (Ομόλογα 2022) Αγορά Ομολογιών ΝΕΑ για εκδότες των οποίων το Μητρώο δεν τηρείται από το ΚΑΜ Εταιρικά Ομόλογα GB00BF1BB365 27/03/2019 1,000(GBP) N/A 2.435.529 GBP
Κατηγοριοποίηση FTSE
Τομέας Υπέρ-κατηγορία Κατηγορία Υπο-κατηγορία
Δ/Υ Δ/Υ Δ/Υ Δ/Υ