Πληροφορίες και Λίστα Εκδοτών ΧΑΚ

NEA ΑΓΟΡΑ / Εισαγωγή Αξιών / Πληροφορίες και Λίστα Εκδοτών ΧΑΚ
Επιλέξτε Εκδότη:  

Γενικές Πληροφορίες
Όνομα: ACCESS COMMERCIAL INVESTORS 4 PLC 
Διεύθυνση: 4 Brewery Place 
Τηλέφωνο: +443330069141 
Fax:  
E-mail επικοινωνίας: info@accesscommercialfinance.com 
Πρόσωπο επικοινωνίας:  
Ιστοσελίδα: http://www.accesscommercialfinance.com 
Νομικοί Σύμβουλοι: Shakespeare Martineau LLP 
Ελεγκτές: Haysmacintyre 
Σύμβουλος Εισαγωγής:


Συμβούλιο
Director Stephen Alistair Thomson Διευθυντής John Miles Carnell
Executive Managing Director and Financial Director Nick King


ΕΤΗΣΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Έτος Αρχείο Έτος Αρχείο Έτος Αρχείο
2019 Δ/Υ 2019 2019 Δ/Υ


Κωδικοί εισηγμένων Αξιών
Κωδικός Περιγραφή Αγορά Τύπος Isin Ημ. εισδοχής Ονομ. Αξία NAV Αρ. Αξιών Νόμισμα
Διαπρ/σης
ΑΚΙ4 ACCESS COMMERCIAL INVESTORS 4 PLC (Ομόλογα 2022) Αγορά Ομολογιών ΝΕΑ για εκδότες των οποίων το Μητρώο δεν τηρείται από το ΚΑΜ Εταιρικά Ομόλογα GB00BF1BB365 27/03/2019 1,000(GBP) N/A 2.435.529 GBP
Κατηγοριοποίηση FTSE
Τομέας Υπέρ-κατηγορία Κατηγορία Υπο-κατηγορία
Δ/Υ Δ/Υ Δ/Υ Δ/Υ