Πληροφορίες και Λίστα Εκδοτών ΧΑΚ

NEA ΑΓΟΡΑ / Εισαγωγή Αξιών / Πληροφορίες και Λίστα Εκδοτών ΧΑΚ
Επιλέξτε Εκδότη:  

Γενικές Πληροφορίες
Όνομα: A.J. Green Shell Plc 
Διεύθυνση: Αγίων Ομολογητών 15 
Τηλέφωνο: 22452600 
Fax: 22452611 
E-mail επικοινωνίας: finserv@llpolawfirm.com 
Πρόσωπο επικοινωνίας: Angelides, Ioannides, Leonidou LLC 
Ιστοσελίδα:  
Νομικοί Σύμβουλοι: Angelides, Ioannides, Leonidou LLC 
Ελεγκτές: EKKESHIS IERODIAKONOU LTD 
Σύμβουλος Εισαγωγής: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΟΥ Δ.Ε.Π.Ε -LLPO Law Firm


Συμβούλιο
Εκτελεστικός Σύμβουλος Sureshkumar Kantilal Nayi Διευθυντής Irfan Siddiqui


ΕΤΗΣΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Έτος Αρχείο Έτος Αρχείο Έτος Αρχείο
2021 Δ/Υ 2021 2021
2022 Δ/Υ 2022 2022
2023 Δ/Υ 2023 Δ/Υ 2023


Κωδικοί εισηγμένων Αξιών
Κωδικός Περιγραφή Αγορά Τύπος Isin Ημ. εισδοχής Ονομ. Αξία NAV Αρ. Αξιών Νόμισμα
Διαπρ/σης
ΡΟΦΟΛ A.J. Green Shell Plc Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγ. Κύπρου Κοινές Μετοχές CY0200491716 23/02/2018 35,000(EUR) N/A 1.237.959 EUR
Κατηγοριοποίηση FTSE
Τομέας Υπέρ-κατηγορία Κατηγορία Υπο-κατηγορία
Ακίνητη Περιουσία Ακίνητη Περιουσία Επενδύσεις και Υπηρεσίες Ακινήτων Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας