Πρόσβαση στο Σύστημα ΟΑΜ - Απαραίτητο λογισμικό

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ / Ανακοινώσεις / Πρόσβαση στο Σύστημα ΟΑΜ - Απαραίτητο λογισμικό

Drivers

  • Windows 7 
           AWP 4.4.5  (32 bit)

           AWP 4.4.5 (64 bit )


  • Windows 10
          AWP 5.2.5  (32 bit)

        AWP 5.2.5  (64 bit)