Κωδικός Περιγραφή Ημ. Ανακοίνωσης Ημ. Αρχείου Ημ. Αποκοπής Ημ. Πληρωμής Μέρισμα Τύπος Σχέδιο Επανεπένδυσης
ΛΙΝΑ PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 7/4/2021 16/4/2021 15/4/2021 13/5/2021 (0.01700 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΚΥΘΡ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD 26/11/2020 9/12/2020 8/12/2020 21/12/2020 (0.01000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΦΡΟΥ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD 26/10/2020 9/11/2020 6/11/2020 27/11/2020 (0.00273 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΙΝΑ PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 30/9/2020 12/10/2020 9/10/2020 6/11/2020 (0.01500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΤΣΙΒ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 24/9/2020 8/10/2020 7/10/2020 3/11/2020 (0.06000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΕΛΛΗ ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD 27/8/2020 15/9/2020 14/9/2020 8/10/2020 (0.02000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΙΝΑ PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 11/8/2020 21/8/2020 20/8/2020 16/9/2020 (0.02000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΤΣΙΒ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 31/7/2020 12/8/2020 11/8/2020 8/9/2020 (0.08000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΚΕΟ KEO PLC 28/7/2020 7/8/2020 6/8/2020 4/9/2020 (0.03500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΣΑΛΑ SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 9/7/2020 16/7/2020 15/7/2020 5/8/2020 (0.06000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΟΤΖ LOGICOM PUBLIC LTD 26/6/2020 13/8/2020 12/8/2020 4/9/2020 (0.05000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΚΕΤΣ THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD 10/6/2020 12/8/2020 11/8/2020 8/9/2020 (0.00700 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΜΠΛΕ BLUE ISLAND PLC 12/2/2020 28/2/2020 27/2/2020 24/3/2020 (0.01200 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΤΣΙΒ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 4/10/2019 16/10/2019 15/10/2019 12/11/2019 (0.06000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΛΙΝΑ PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 27/9/2019 9/10/2019 8/10/2019 5/11/2019 (0.01000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΜΠΛΕ BLUE ISLAND PLC 26/9/2019 10/10/2019 9/10/2019 18/10/2019 (0.01200 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΣΑΛΑ SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 2/7/2019 11/7/2019 10/7/2019 26/7/2019 (0.03000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΙΝΑ PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 27/6/2019 5/7/2019 4/7/2019 5/8/2019 (0.02500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΚΥΘΡ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD 27/6/2019 11/7/2019 10/7/2019 24/7/2019 (0.01000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΚΚΟΜ K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD 24/6/2019 10/7/2019 9/7/2019 26/7/2019 (0.00700 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΚΕΤΣ THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD 21/6/2019 10/7/2019 9/7/2019 26/7/2019 (0.01750 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΟΞΕ LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 20/6/2019 3/7/2019 2/7/2019 12/7/2019 (0.03000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΕΛΛΗ ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD 13/6/2019 2/7/2019 1/7/2019 25/7/2019 (0.01500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΚΕΟ KEO PLC 12/6/2019 24/6/2019 21/6/2019 22/7/2019 (0.17400 EUR)ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Μέρισμα
ΚΕΟ KEO PLC 12/6/2019 24/6/2019 21/6/2019 22/7/2019 (0.04000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΑΤΑΣ ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD 6/6/2019 14/6/2019 13/6/2019 1/7/2019 (0.09500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΤΣΙΒ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 31/5/2019 12/6/2019 11/6/2019 9/7/2019 (0.12000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΟΤΖ LOGICOM PUBLIC LTD 31/5/2019 13/6/2019 12/6/2019 28/6/2019 (0.07000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΦΡΟΥ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD 31/5/2019 28/6/2019 27/6/2019 5/7/2019 (0.01060 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΑΜΑΘ AMATHUS PUBLIC LTD 24/4/2019 26/7/2019 25/7/2019 9/8/2019 (0.00870 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΙΝΑ PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 27/3/2019 5/4/2019 4/4/2019 3/5/2019 (0.01700 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΜΠΛΕ BLUE ISLAND PLC 18/1/2019 11/2/2019 8/2/2019 20/2/2019 (0.01200 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΤΣΙΒ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 5/10/2018 17/10/2018 16/10/2018 13/11/2018 (0.03000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΤΣΙΒ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 5/10/2018 17/10/2018 16/10/2018 13/11/2018 (0.06500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΣΤΑΔ STADEMOS HOTELS PLC 28/9/2018 18/10/2018 17/10/2018 31/10/2018 (0.04000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΙΝΑ PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 26/9/2018 5/10/2018 4/10/2018 2/11/2018 (0.01700 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΜΠΛΕ BLUE ISLAND PLC 5/7/2018 24/7/2018 23/7/2018 15/8/2018 (0.01500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΚΕΤΣ THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD 2/7/2018 11/7/2018 10/7/2018 27/7/2018 (0.02000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΚΚΟΜ K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD 2/7/2018 11/7/2018 10/7/2018 27/7/2018 (0.01300 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΙΝΑ PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 28/6/2018 6/7/2018 5/7/2018 1/8/2018 (0.02500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΚΥΘΡ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD 28/6/2018 12/7/2018 11/7/2018 25/7/2018 (0.01000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΟΤΖ LOGICOM PUBLIC LTD 22/6/2018 5/7/2018 4/7/2018 20/7/2018 (0.06500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΣΑΛΑ SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 21/6/2018 28/6/2018 27/6/2018 16/7/2018 (0.05000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΟΞΕ LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 21/6/2018 4/7/2018 3/7/2018 18/7/2018 (0.03000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΕΛΛΗ ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD 14/6/2018 3/7/2018 2/7/2018 23/7/2018 (0.01800 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΚΕΟ KEO PLC 12/6/2018 20/6/2018 19/6/2018 20/7/2018 (0.04000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΑΤΑΣ ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD 8/6/2018 14/6/2018 13/6/2018 28/6/2018 (0.09500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΦΡΟΥ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD 1/6/2018 29/6/2018 28/6/2018 6/7/2018 (0.01040 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΤΣΙΒ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 1/6/2018 13/6/2018 12/6/2018 10/7/2018 (0.16000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΙΝΑ PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 22/5/2018 29/5/2018 25/5/2018 15/6/2018 (0.01700 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΜΠΛΕ BLUE ISLAND PLC 30/4/2018 16/5/2018 15/5/2018 1/6/2018 (0.01200 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΣΤΣΔ CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 13/12/2017 22/12/2017 21/12/2017 19/1/2018 (0.02790 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΓΟΥΛ WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC 11/12/2017 22/12/2017 21/12/2017 19/1/2018 (0.34000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Μέρισμα
ΛΟΞΕ LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 6/12/2017 15/12/2017 14/12/2017 28/12/2017 (0.01000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΜΠΛΕ BLUE ISLAND PLC 24/11/2017 7/12/2017 6/12/2017 20/12/2017 (0.01500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΣΑΛΑ SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 9/10/2017 20/10/2017 19/10/2017 8/11/2017 (0.08000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΤΣΙΒ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 6/10/2017 18/10/2017 17/10/2017 14/11/2017 (0.08000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΣΤΑΔ STADEMOS HOTELS PLC 2/10/2017 18/10/2017 17/10/2017 31/10/2017 (0.03000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΙΝΑ PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 15/9/2017 26/9/2017 25/9/2017 20/10/2017 (0.01500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΚΚΟΜ K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD 3/7/2017 12/7/2017 11/7/2017 31/7/2017 (0.01500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΚΕΤΣ THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD 3/7/2017 12/7/2017 11/7/2017 31/7/2017 (0.01600 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΙΝΑ PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 29/6/2017 7/7/2017 6/7/2017 4/8/2017 (0.02000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΦΡΟΥ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD 26/6/2017 17/7/2017 14/7/2017 24/7/2017 (0.01020 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΟΤΖ LOGICOM PUBLIC LTD 23/6/2017 6/7/2017 5/7/2017 21/7/2017 (0.05500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΟΞΕ LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 22/6/2017 5/7/2017 4/7/2017 20/7/2017 (0.02000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΚΕΟ KEO PLC 21/6/2017 3/7/2017 30/6/2017 28/7/2017 (0.03000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΑΤΑΣ ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD 1/6/2017 8/6/2017 7/6/2017 22/6/2017 (0.09250 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΤΣΙΒ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 31/5/2017 12/6/2017 9/6/2017 7/7/2017 (0.14000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΙΝΑ PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 1/3/2017 10/3/2017 9/3/2017 7/4/2017 (0.01700 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΓΟΥΛ WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC 30/12/2016 10/1/2017 9/1/2017 6/2/2017 (0.34000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Μέρισμα
ΑΠΕΠ APOLLO INVESTMENT FUND PLC 21/12/2016 24/1/2017 23/1/2017 30/1/2017 (0.04000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΛΟΞΕ LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 14/12/2016 23/12/2016 22/12/2016 21/12/2016 (0.01000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΚΕΟ KEO PLC 16/11/2016 28/11/2016 25/11/2016 14/12/2016 (0.12300 EUR)ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Μέρισμα
ΚΕΟ KEO PLC 16/11/2016 28/11/2016 25/11/2016 14/12/2016 (0.02500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΣΤΑΔ STADEMOS HOTELS PLC 7/11/2016 16/11/2016 15/11/2016 9/12/2016 (0.03000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΝΕΜΕ ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 8/9/2016 16/9/2016 15/9/2016 14/10/2016 (0.00400 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΙΝΑ PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 30/8/2016 9/9/2016 8/9/2016 5/10/2016 (0.02200 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΤΣΙΒ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 29/7/2016 9/8/2016 8/8/2016 6/9/2016 (0.08000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΛΙΝΑ PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 29/6/2016 8/7/2016 7/7/2016 4/8/2016 (0.02500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΟΤΖ LOGICOM PUBLIC LTD 24/6/2016 7/7/2016 6/7/2016 22/7/2016 (0.05000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΟΞΕ LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 23/6/2016 6/7/2016 5/7/2016 21/7/2016 (0.01000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΤΣΙΒ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 17/6/2016 30/6/2016 29/6/2016 26/7/2016 (0.08000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΜΠΛΕ BLUE ISLAND PLC 15/6/2016 5/7/2016 4/7/2016 14/7/2016 (0.01600 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΣΑΛΑ SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 8/6/2016 17/6/2016 16/6/2016 1/7/2016 (0.01500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΑΤΑΣ ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD 2/6/2016 15/6/2016 14/6/2016 5/7/2016 (0.08500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΦΡΟΥ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD 30/5/2016 6/6/2016 3/6/2016 17/6/2016 (0.01000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΙΝΑ PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 23/2/2016 4/3/2016 3/3/2016 4/4/2016 (0.02890 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΣΑΛΑ SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 8/12/2015 17/12/2015 16/12/2015 29/12/2015 (0.05000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΛΟΞΕ LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 1/12/2015 11/12/2015 10/12/2015 23/12/2015 (0.01000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΜΠΛΕ BLUE ISLAND PLC 26/11/2015 9/12/2015 8/12/2015 23/12/2015 (0.01200 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΤΣΙΒ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 20/11/2015 4/12/2015 3/12/2015 29/12/2015 (0.06000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΣΤΑΔ STADEMOS HOTELS PLC 16/9/2015 30/9/2015 29/9/2015 30/9/2015 (0.03000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΝΕΜΕ ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 10/9/2015 18/9/2015 17/9/2015 16/10/2015 (0.02340 EUR)ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Μέρισμα
ΝΤΟΔ DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD 30/7/2015 14/8/2015 13/8/2015 31/8/2015 (0.01600 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΤΣΙΒ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 26/6/2015 7/7/2015 6/7/2015 31/7/2015 (0.06000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΟΤΖ LOGICOM PUBLIC LTD 19/6/2015 2/7/2015 1/7/2015 17/7/2015 (0.04000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΙΝΑ PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 18/6/2015 26/6/2015 25/6/2015 24/6/2015 (0.01700 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΑΤΑΣ ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD 11/6/2015 18/6/2015 17/6/2015 8/7/2015 (0.07500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΦΡΟΥ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD 2/6/2015 8/6/2015 5/6/2015 19/6/2015 (0.00970 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΑΠΕΠ APOLLO INVESTMENT FUND PLC 21/5/2015 12/6/2015 11/6/2015 24/6/2015 (0.01000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΜΠΛΕ BLUE ISLAND PLC 12/3/2015 26/3/2015 24/3/2015 15/4/2015 (0.01200 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΛΙΝΑ PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 25/2/2015 6/3/2015 5/3/2015 3/4/2015 (0.01700 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΤΣΙΒ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 21/11/2014 5/12/2014 4/12/2014 30/12/2014 (0.02000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΑΠΕΠ APOLLO INVESTMENT FUND PLC 17/10/2014 5/11/2014 4/11/2014 25/11/2014 (0.01000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΚΕΟ KEO PLC 26/9/2014 10/10/2014 9/10/2014 31/10/2014 (0.05000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΣΤΑΔ STADEMOS HOTELS PLC 15/9/2014 30/9/2014 26/9/2014 21/10/2014 (0.02000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΝΕΜΕ ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 8/9/2014 19/9/2014 17/9/2014 13/10/2014 (0.02810 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΑΜΑΘ AMATHUS PUBLIC LTD 29/8/2014 12/9/2014 10/9/2014 30/9/2014 (0.11000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΛΙΝΑ PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 27/8/2014 10/9/2014 8/9/2014 2/10/2014 (0.01700 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΕΡΜΕ ERMES DEPARTMENT STORES PLC 16/7/2014 25/7/2014 23/7/2014 22/8/2014 (0.07000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΛΙΝΑ PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 27/6/2014 4/7/2014 2/7/2014 1/8/2014 (0.01700 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΟΤΖ LOGICOM PUBLIC LTD 20/6/2014 3/7/2014 1/7/2014 18/7/2014 (0.02500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΑΤΑΣ ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD 5/6/2014 18/6/2014 16/6/2014 7/7/2014 (0.06000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΦΡΟΥ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD 2/6/2014 11/6/2014 6/6/2014 20/6/2014 (0.00950 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΤΣΙΒ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 30/5/2014 13/6/2014 11/6/2014 25/6/2014 (0.01500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΙΝΑ PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 27/2/2014 7/3/2014 5/3/2014 4/4/2014 (0.01700 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΚΚΟΜ K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD 5/12/2013 18/12/2013 16/12/2013 30/12/2013 (0.05000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Μέρισμα
ΣΤΣΔ CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 29/11/2013 10/12/2013 6/12/2013 30/12/2013 (0.18200 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΕΡΜΕ ERMES DEPARTMENT STORES PLC 27/11/2013 6/12/2013 4/12/2013 30/12/2013 (0.02000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΙΝΑ PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 15/11/2013 22/11/2013 20/11/2013 13/12/2013 (0.03400 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΣΤΑΔ STADEMOS HOTELS PLC 16/9/2013 4/10/2013 2/10/2013 23/10/2013 (0.02000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΝΕΜΕ ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 6/9/2013 13/12/2013 11/12/2013 17/1/2014 (0.02100 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΙΝΑ PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 28/8/2013 11/9/2013 9/9/2013 4/10/2013 (0.01700 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΛΟΞΕ LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 1/7/2013 16/7/2013 12/7/2013 26/7/2013 (0.01000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΟΤΖ LOGICOM PUBLIC LTD 28/6/2013 11/7/2013 9/7/2013 26/7/2013 (0.01500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΤΕΕΠ ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ 28/6/2013 15/7/2013 11/7/2013 1/8/2013 (0.05000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΙΝΑ PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 27/6/2013 4/7/2013 2/7/2013 2/8/2013 (0.01700 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΑΤΑΣ ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD 13/6/2013 20/6/2013 18/6/2013 8/7/2013 (0.05000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΦΡΟΥ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD 3/6/2013 11/6/2013 7/6/2013 21/6/2013 (0.00930 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΙΝΑ PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 26/2/2013 8/3/2013 6/3/2013 17/4/2013 (0.01700 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΤΣΙΒ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 30/11/2012 18/12/2012 14/12/2012 8/1/2013 (0.01500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΓΟΥΛ WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC 28/11/2012 12/12/2012 10/12/2012 28/12/2012 (0.02300 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΣΤΣΔ CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 28/11/2012 12/12/2012 10/12/2012 28/12/2012 (0.03230 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΕΡΜΕ ERMES DEPARTMENT STORES PLC 27/11/2012 12/12/2012 10/12/2012 28/12/2012 (0.02100 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΚΚΟΜ K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD 19/11/2012 4/12/2012 30/11/2012 21/12/2012 (0.00450 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΝΕΜΕ ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 6/9/2012 28/9/2012 26/9/2012 12/10/2012 (0.03000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Μέρισμα
ΝΕΜΕ ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 6/9/2012 28/9/2012 26/9/2012 12/10/2012 (0.01000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΙΝΑ PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 28/8/2012 12/9/2012 10/9/2012 4/10/2012 (0.01900 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΝΤΟΔ DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD 26/7/2012 10/8/2012 8/8/2012 31/8/2012 (0.01120 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΤΕΕΠ ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ 5/7/2012 20/7/2012 18/7/2012 10/8/2012 (0.11000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΑΝΠΑ A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD 3/7/2012 16/7/2012 12/7/2012 31/7/2012 (0.02190 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΟΞΕ LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 2/7/2012 17/7/2012 13/7/2012 27/7/2012 (0.01000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΣΤΑΔ STADEMOS HOTELS PLC 2/7/2012 13/7/2012 11/7/2012 27/7/2012 (0.02000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΙΝΑ PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 26/6/2012 4/7/2012 2/7/2012 3/8/2012 (0.01700 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΟΤΖ LOGICOM PUBLIC LTD 14/6/2012 28/6/2012 26/6/2012 13/7/2012 (0.02500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΑΤΑΣ ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD 7/6/2012 15/6/2012 13/6/2012 4/7/2012 (0.07000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΜΠΛΕ BLUE ISLAND PLC 6/6/2012 21/6/2012 19/6/2012 2/7/2012 (0.01200 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΦΡΟΥ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD 5/6/2012 12/6/2012 8/6/2012 22/6/2012 (0.00910 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΕΛΛΗ ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD 31/5/2012 20/6/2012 18/6/2012 10/7/2012 (0.01500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΙΝΑ PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 28/2/2012 9/3/2012 7/3/2012 4/4/2012 (0.03400 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΚΚΟΜ K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD 16/12/2011 28/12/2011 23/12/2011 13/1/2012 (0.01500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΕΠΕ LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD 5/12/2011 14/12/2011 12/12/2011 28/12/2011 (0.00400 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΣΤΣΔ CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 30/11/2011 12/12/2011 8/12/2011 29/12/2011 (0.02400 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΕΡΜΕ ERMES DEPARTMENT STORES PLC 30/11/2011 13/12/2011 9/12/2011 28/12/2011 (0.01200 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΓΟΥΛ WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC 29/11/2011 12/12/2011 8/12/2011 27/12/2011 (0.05800 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΣΑΕΠ CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD 25/11/2011 5/12/2011 1/12/2011 14/12/2011 (0.04000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Μέρισμα
ΜΠΛΕ BLUE ISLAND PLC 26/10/2011 17/11/2011 15/11/2011 1/12/2011 (0.01000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΝΕΜΕ ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 9/9/2011 4/10/2011 30/9/2011 14/10/2011 (0.02000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ, (0.05000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Μέρισμα
ΛΙΝΑ PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 29/8/2011 14/9/2011 12/9/2011 5/10/2011 (0.03400 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΝΤΟΔ DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD 1/8/2011 5/9/2011 1/9/2011 9/9/2011 (0.02360 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΑΘΗΕ K. ATHIENITIS CONTRACTORS DEVELOPERS PUBLIC LTD 8/7/2011 18/7/2011 14/7/2011 1/8/2011 (0.07000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΤΕΕΠ ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ 5/7/2011 18/7/2011 14/7/2011 12/8/2011 (0.12200 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΣΤΑΔ STADEMOS HOTELS PLC 4/7/2011 15/7/2011 13/7/2011 25/7/2011 (0.02000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΚΥΘΡ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD 30/6/2011 15/7/2011 13/7/2011 27/7/2011 (0.01000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΕΡΜΕ ERMES DEPARTMENT STORES PLC 29/6/2011 11/7/2011 7/7/2011 4/8/2011 (0.01300 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΣΤΣΔ CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 29/6/2011 11/7/2011 7/7/2011 5/8/2011 (0.03000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΓΟΥΛ WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC 29/6/2011 11/7/2011 7/7/2011 3/8/2011 (0.01800 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΙΝΑ PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 29/6/2011 7/7/2011 5/7/2011 5/8/2011 (0.01700 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΜΙΤΣ ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 28/6/2011 11/7/2011 7/7/2011 6/8/2011 (0.04000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΟΞΕ LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 27/6/2011 12/7/2011 8/7/2011 22/7/2011 (0.01000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΤΣΙΒ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 24/6/2011 12/7/2011 8/7/2011 2/8/2011 (0.01500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΦΡΟΥ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD 20/6/2011 5/7/2011 1/7/2011 15/7/2011 (0.00890 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΕΛΛΗ ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD 14/6/2011 29/6/2011 27/6/2011 19/7/2011 (0.04000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΣΑΛΑ SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 10/6/2011 24/6/2011 22/6/2011 5/7/2011 (0.02000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΟΤΖ LOGICOM PUBLIC LTD 10/6/2011 23/6/2011 21/6/2011 8/7/2011 (0.02000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΑΤΑΣ ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD 9/6/2011 17/6/2011 15/6/2011 4/7/2011 (0.09000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΔΒΚΔ ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 9/6/2011 24/6/2011 22/6/2011 8/7/2011 (0.03000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΚΡΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΚΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 8/6/2011 30/6/2011 28/6/2011 16/7/2011 (0.03500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΑΓΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 6/6/2011 15/6/2011 10/6/2011 11/7/2011 (0.03000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΑΝΠΑ A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD 3/6/2011 20/6/2011 16/6/2011 1/7/2011 (0.02240 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΖΟΡΠ Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 1/6/2011 15/6/2011 10/6/2011 1/7/2011 (0.03000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΣΤΟ C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD 27/5/2011 8/6/2011 6/6/2011 6/7/2011 (0.00500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΤΕΛΙ TELIA AQUA MARINE PUBLIC LTD 26/5/2011 10/6/2011 8/6/2011 1/7/2011 (0.01500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΤΡΚΥ BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD OLD 25/5/2011 2/6/2011 31/5/2011 17/6/2011 (0.03000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΑΙΚ CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD 24/5/2011 27/5/2011 25/5/2011 27/6/2011 (0.10000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Μέρισμα
ΜΠΛΕ BLUE ISLAND PLC 15/3/2011 31/3/2011 29/3/2011 15/4/2011 (0.01000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΛΙΝΑ PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 25/2/2011 11/3/2011 9/3/2011 4/4/2011 (0.01700 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΣΑΕΠ CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD 20/12/2010 27/12/2010 21/12/2010 29/12/2010 (0.04000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Μέρισμα
ΚΚΟΜ K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD 30/11/2010 29/12/2010 27/12/2010 13/1/2011 (0.02000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΚΕΤΣ THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD 30/11/2010 29/12/2010 27/12/2010 30/12/2010 (0.07000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Μέρισμα
ΕΡΜΕ ERMES DEPARTMENT STORES PLC 30/11/2010 13/12/2010 9/12/2010 30/12/2010 (0.02200 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΛΑΙΚ CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD 26/11/2010 8/12/2010 6/12/2010 20/12/2010 (0.22000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Προμέρισμα
ΔΒΚΔ ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 26/11/2010 10/12/2010 8/12/2010 22/12/2010 (0.09000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΠΙΕΡ PIERIDES HOLDINGS PLC 4/10/2010 12/10/2010 8/10/2010 5/11/2010 (0.01700 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΤΡΚΥ BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD OLD 21/9/2010 29/10/2010 26/10/2010 11/11/2010 (3.25000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Προμέρισμα
ΝΕΜΕ ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 16/9/2010 29/9/2010 27/9/2010 24/10/2010 (0.04500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΤΡΚΥ BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD OLD 31/8/2010 29/10/2010 26/10/2010 11/11/2010 (0.06000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΛΙΝΑ PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 26/8/2010 10/9/2010 8/9/2010 4/10/2010 (0.01700 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΑΘΗΕ K. ATHIENITIS CONTRACTORS DEVELOPERS PUBLIC LTD 12/7/2010 19/7/2010 15/7/2010 30/7/2010 (0.06000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΟΡΔ LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD 8/7/2010 21/7/2010 19/7/2010 30/7/2010 (0.01250 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΚΥΘΡ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD 1/7/2010 15/7/2010 13/7/2010 28/7/2010 (0.01000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΕΡΜΕ ERMES DEPARTMENT STORES PLC 25/6/2010 16/7/2010 14/7/2010 2/8/2010 (0.01300 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΓΟΥΛ WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC 25/6/2010 16/7/2010 14/7/2010 30/7/2010 (0.01800 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΣΤΣΔ CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 25/6/2010 16/7/2010 14/7/2010 3/8/2010 (0.03000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΖΟΡΠ Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 25/6/2010 16/7/2010 14/7/2010 27/7/2010 (0.07000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΟΡΦΑ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 25/6/2010 7/7/2010 5/7/2010 23/7/2010 (0.01000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΤΣΙΒ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 25/6/2010 13/7/2010 9/7/2010 3/8/2010 (0.01500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΙΝΕΠ INTERFUND INVESTMENTS PLC 25/6/2010 2/7/2010 30/6/2010 23/7/2010 (0.02400 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΜΠΛΕ BLUE ISLAND PLC 24/6/2010 8/7/2010 6/7/2010 30/7/2010 (0.01000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΙΝΑ PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 24/6/2010 30/6/2010 28/6/2010 16/7/2010 (0.01700 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΦΡΟΥ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD 21/6/2010 5/7/2010 1/7/2010 12/7/2010 (0.00740 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΝΤΙΜ Dimco Plc 17/6/2010 25/6/2010 23/6/2010 16/7/2010 (0.01200 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΜΟΥΣ MUSKITA ALUMINIUM INDUSTRIES PLC 17/6/2010 28/6/2010 24/6/2010 23/7/2010 (0.06000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΤΟΚΙ TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD 16/6/2010 30/6/2010 28/6/2010 19/7/2010 (0.00300 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΑΓΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 14/6/2010 22/6/2010 18/6/2010 12/7/2010 (0.04000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΟΤΖ LOGICOM PUBLIC LTD 11/6/2010 18/6/2010 16/6/2010 9/7/2010 (0.03500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΣΑΛΑ SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD 10/6/2010 24/6/2010 22/6/2010 5/7/2010 (0.02000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΤΕΕΠ ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ 9/6/2010 21/6/2010 17/6/2010 12/7/2010 (0.05400 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΚΡΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΚΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 8/6/2010 30/6/2010 28/6/2010 16/7/2010 (0.03500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΑΝΠΑ A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD 4/6/2010 21/6/2010 17/6/2010 29/6/2010 (0.01920 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΔΒΚΔ ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 4/6/2010 25/6/2010 23/6/2010 9/7/2010 (0.08550 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΑΤΑΣ ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD 3/6/2010 10/6/2010 8/6/2010 16/6/2010 (0.09000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΜΙΤΣ ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 1/6/2010 11/6/2010 9/6/2010 9/7/2010 (0.05000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΤΡΚΥ BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD OLD 27/5/2010 4/6/2010 2/6/2010 17/6/2010 (0.08000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΑΙΚ CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD 26/5/2010 3/6/2010 1/6/2010 21/6/2010 (0.08000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΕΛΛΗ ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD 21/5/2010 9/6/2010 7/6/2010 29/6/2010 (0.06000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΕΛΗΤ HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 20/5/2010 31/5/2010 27/5/2010 28/6/2010 (0.05000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΤΕΛΙ TELIA AQUA MARINE PUBLIC LTD 20/5/2010 3/6/2010 1/6/2010 24/6/2010 (0.01500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΣΤΟ C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD 24/3/2010 14/4/2010 12/4/2010 30/4/2010 (0.00500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΛΙΝΑ PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 24/2/2010 11/3/2010 9/3/2010 8/4/2010 (0.01700 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΝΤΙΜ Dimco Plc 30/12/2009 11/1/2010 7/1/2010 22/1/2010 (0.01800 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΚΑΕΠ ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 21/12/2009 7/1/2010 4/1/2010 20/1/2010 (0.04000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΓΛΟΒ Globalvalue Plc 18/12/2009 7/1/2010 4/1/2010 22/1/2010 (0.00056 EUR)ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Μέρισμα
ΛΟΥΗ LOUIS PLC 7/12/2009 15/12/2009 11/12/2009 31/12/2009 (0.01840 EUR)ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Προμέρισμα
ΕΛΕΠ ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD 4/12/2009 18/12/2009 16/12/2009 30/12/2009 (0.01000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ, (0.02000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Μέρισμα
ΣΑΕΠ CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD 30/11/2009 18/12/2009 16/12/2009 30/12/2009 (0.07000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ, (0.31000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Μέρισμα
ΤΣΙΒ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 26/11/2009 14/12/2009 10/12/2009 31/12/2009 (0.01500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΑΠΕΠ APOLLO INVESTMENT FUND PLC 25/11/2009 2/12/2009 30/11/2009 16/12/2009 (0.01500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΔΒΚΔ ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 24/11/2009 10/12/2009 8/12/2009 21/12/2009 (0.11970 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΔΩΕΠ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 20/11/2009 27/11/2009 25/11/2009 21/12/2009 (0.01250 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΤΖΕΠ JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD 20/11/2009 27/11/2009 25/11/2009 21/12/2009 (0.02000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΤΡΚΥ BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD OLD 4/11/2009 25/11/2009 23/11/2009 8/12/2009 (0.08000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΙΝΕΠ INTERFUND INVESTMENTS PLC 30/10/2009 10/11/2009 6/11/2009 27/11/2009 (0.03000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΕΞΕΠ D.A.P.P. Digital Access Pass PTE Investments Public Company Ltd 29/9/2009 19/10/2009 15/10/2009 30/10/2009 (0.05500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΠΙΕΡ PIERIDES HOLDINGS PLC 17/9/2009 25/9/2009 23/9/2009 21/10/2009 (0.01700 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΙΝΑ PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 26/8/2009 9/9/2009 7/9/2009 2/10/2009 (0.01700 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΤΣΙΒ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 31/7/2009 18/8/2009 14/8/2009 8/9/2009 (0.01500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΜΟΥΣ MUSKITA ALUMINIUM INDUSTRIES PLC 29/7/2009 7/8/2009 5/8/2009 4/9/2009 (0.07000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΑΘΗΕ K. ATHIENITIS CONTRACTORS DEVELOPERS PUBLIC LTD 13/7/2009 24/7/2009 22/7/2009 6/8/2009 (0.04000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΚΑΡ KARAOLIS GROUP PUBLIC LTD 9/7/2009 30/7/2009 28/7/2009 10/8/2009 (0.01700 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΟΡΔ LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD 9/7/2009 21/7/2009 17/7/2009 29/7/2009 (0.01050 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΖΟΡΠ Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 30/6/2009 16/7/2009 14/7/2009 27/7/2009 (0.04500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΜΙΤΣ ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 29/6/2009 10/7/2009 8/7/2009 31/7/2009 (0.03500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΚΥΘΡ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD 25/6/2009 6/7/2009 2/7/2009 23/7/2009 (0.01700 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΝΕΜΕ ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 23/6/2009 13/7/2009 9/7/2009 29/7/2009 (0.01000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΙΝΑ PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 18/6/2009 26/6/2009 24/6/2009 24/7/2009 (0.01700 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΤΟΚΙ TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD 18/6/2009 1/7/2009 29/6/2009 24/7/2009 (0.00500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΕΞΕΠ D.A.P.P. Digital Access Pass PTE Investments Public Company Ltd 17/6/2009 14/7/2009 10/7/2009 24/7/2009 (0.11000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΝΤΙΜ Dimco Plc 17/6/2009 25/6/2009 23/6/2009 24/7/2009 (0.02500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΦΡΟΥ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD 15/6/2009 23/6/2009 19/6/2009 26/6/2009 (0.04400 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΚΑΝΙ KANIKA HOTELS PUBLIC COMPANY LTD 12/6/2009 30/6/2009 26/6/2009 17/7/2009 (0.00820 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΚΡΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΚΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 12/6/2009 26/6/2009 24/6/2009 17/7/2009 (0.05000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΑΤΑΣ ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD 11/6/2009 29/6/2009 25/6/2009 17/7/2009 (0.34000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΤΕΕΠ ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ 10/6/2009 22/6/2009 18/6/2009 17/7/2009 (0.09000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΔΒΚΔ ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 9/6/2009 26/6/2009 24/6/2009 10/7/2009 (0.11970 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΦΙΛΟ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 9/6/2009 1/7/2009 29/6/2009 14/7/2009 (0.05300 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΑΝΠΑ A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD 5/6/2009 22/6/2009 18/6/2009 29/6/2009 (0.02100 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΟΤΖ LOGICOM PUBLIC LTD 4/6/2009 15/6/2009 11/6/2009 2/7/2009 (0.04000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΑΓΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 25/5/2009 2/6/2009 29/5/2009 30/6/2009 (0.03000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΕΛΗΤ HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 21/5/2009 29/5/2009 27/5/2009 29/6/2009 (0.02000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΤΕΛΙ TELIA AQUA MARINE PUBLIC LTD 21/5/2009 4/6/2009 2/6/2009 25/6/2009 (0.01500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΛΑΙΚ CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD 20/5/2009 28/5/2009 26/5/2009 12/6/2009 (0.15000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΤΡΚΥ BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD OLD 15/5/2009 25/5/2009 21/5/2009 10/6/2009 (0.12000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΕΛΛΗ ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD 6/5/2009 20/5/2009 18/5/2009 11/6/2009 (0.06000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΝΕΜΕ ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 27/2/2009 16/3/2009 12/3/2009 3/4/2009 (0.01700 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΛΙΝΑ PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 26/2/2009 12/3/2009 10/3/2009 2/4/2009 (0.01700 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΓΛΟΒ Globalvalue Plc 4/2/2009 18/2/2009 16/2/2009 1/3/2009 (0.00238 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Μέρισμα
ΑΣΠ Advantage Capital Holdings Plc 30/12/2008 13/1/2009 14/1/2009 6/2/2009 (0.06000 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΓΙΕΠ UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD 29/12/2008 9/1/2009 7/1/2009 5/2/2009 (0.01500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΓΙΟΥ EUROPROFIT CAPITAL INVESTORS PUBLIC LTD 29/12/2008 21/1/2009 19/1/2009 30/1/2009 (0.01500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΕΜΕΠ EMPIRE CAPITAL INVESTMENTS PUBLIC LTD 23/12/2008 16/1/2009 14/1/2009 22/1/2009 (0.02500 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα
ΚΑΕΠ ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 23/12/2008 15/1/2009 13/1/2009 20/1/2009 (0.00400 EUR)ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ Προμέρισμα