Πληροφορίες και Λίστα Αγορών ΧΑΚ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ / Εισαγωγή Αξιών / Πληροφορίες και Λίστα Αγορών ΧΑΚ
Επιλέξτε Αγορά: 

Κωδικός Περιγραφή Isin Ημ. εισδοχής Ονομ. Αξία Αρ. Αξιών Νόμισμα
Διαπρ/σης
ΔΗΕΠ Demetra Holdings Plc CY0005350216 27/04/2000 0,700(EUR) 200.000.000 EUR
ΕΛΗΤ HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD CY0105570119 29/03/1996 0,500(EUR) 412.805.230 EUR
ΛΕΠΕ LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD CY0005751314 15/09/2000 0,033(EUR) 282.212.953 EUR
ΛΟΤΖ LOGICOM PUBLIC LTD CY0005051111 04/01/2000 0,340(EUR) 74.079.600 EUR
ΛΟΥΗ LOUIS PLC CY0004690711 03/08/1999 0,020(EUR) 460.546.854 EUR
ΤΡΚΗ Bank of Cyprus Holdings Plc IE00BD5B1Y92 19/1/2017 0,100(EUR) 446.199.933 EUR
ΤΣΟΚ A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD CY0006091512 1/11/2000 0,340(EUR) 251.200.000 EUR