Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
GMM Global Money Managers Ltd
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19/10/2021 366.237 3.883.423,86 10,6036 10,8157 10,6036 EUR
SOL GMM BALANCED FUND 19/10/2021 651.910 6.854.900,33 10,5151 10,8306 10,3048 EUR
GMM Funds (umbrella scheme)
GMM A/K ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 19/10/2021 232.628 2.344.840,22 10,0798 10,2814 10,0798 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 19/10/2021 148.450 1.359.418,98 9,1574 9,3405 9,1574 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD 19/10/2021 489.797 4.427.058,45 9,0386 9,2194 9,0386 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO 19/10/2021 58.824 449.556,79 7,6424 7,8717 7,6424 EUR
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS 19/10/2021 70.881 636.600,26 8,9812 9,2506 8,9812 EUR
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND 19/10/2021 275.403 2.326.091,89 8,4461 8,6995 8,2772 EUR
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND 19/10/2021 331.302 3.294.693,89 9,9447 10,2430 9,7458 EUR
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND 19/10/2021 362.730 3.832.255,73 10,5650 10,8820 10,3537 EUR
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND 19/10/2021 233.628 2.136.818,30 9,1462 9,4206 8,9633 EUR
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND 19/10/2021 220.566 2.464.621,10 11,1741 11,3976 11,1741 EUR
GMM KOLONA BALANCED FUND 19/10/2021 101.813 1.869.816,49 18,3652 18,9162 17,9979 EUR
GMM GERAISTOS BALANCED FUND 19/10/2021 91.088 1.287.821,34 14,1382 14,5623 13,8554 EUR
GMM THEMELIO BALANCED FUND 19/10/2021 114.922 1.285.053,18 11,1819 11,5174 10,9583 EUR
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND 19/10/2021 168.673 1.610.127,98 9,5459 9,9277 9,3550 EUR
GMM ASPENDOS BALANCED FUND 19/10/2021 142.777 1.505.517,18 10,5445 10,8608 10,2282 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD 19/10/2021 124.896 1.043.513,87 8,3551 8,6058 8,3551 USD
Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
CYREIT AIF Variable Capital Investment Company Plc
CYREIT AIF Variable Capital Investment Company Plc 30/6/2020 175.393 182.685.238,14 1.041,5766 1.041,5766 1.041,5766 EUR
Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
Blue Diagonal AIF V.C.I.C. PLC
Blue Diagonal AIF V.C.I.C. PLC (umbrella scheme)
Blue Diagonal EM Fixed Income Fund Class A 30/9/2021 5.202.704 5.851.336,00 1,1247 1,1247 1,1247 EUR
Blue Diagonal EM Fixed Income Fund Class B (USD Hedged) 30/9/2021 4.421.437 5.878.569,76 1,3296 1,3296 1,3296 USD