Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
GMM Global Money Managers Ltd
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27/9/2023 370.363 3.674.087,96 9,9202 10,1186 9,9202 EUR
SOL GMM BALANCED FUND 27/9/2023 116.828 1.107.956,27 9,4836 9,7681 9,2939 EUR
GMM Funds (umbrella scheme)
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 27/9/2023 348.803 3.146.136,38 9,0198 9,2002 9,0198 EUR
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND -EURO 27/9/2023 48.115 367.577,23 7,6396 7,8688 7,6396 EUR
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS 27/9/2023 8.486 53.703,36 6,3281 6,5179 6,3281 EUR
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND 27/9/2023 257.550 2.171.858,85 8,4328 8,6858 8,2641 EUR
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND 27/9/2023 351.809 3.517.241,22 9,9976 10,2975 9,7976 EUR
GMM KOLONA BALANCED FUND 27/9/2023 86.330 1.421.950,40 16,4710 16,9651 16,1416 EUR
GMM GERAISTOS BALANCED FUND 27/9/2023 32.029 460.611,73 14,3809 14,8123 14,0933 EUR
GMM MOMENTUM BALANCED FUND 27/9/2023 23.161 218.853,00 9,4491 9,7326 9,2601 EUR
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND 27/9/2023 157.144 1.372.195,53 8,7321 9,0814 8,5575 EUR
GMM ASPENDOS BALANCED FUND 27/9/2023 128.492 1.339.203,26 10,4224 10,7351 10,1097 EUR
GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND- USD 27/9/2023 124.896 950.258,66 7,6084 7,8367 7,6084 USD
Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
CYREIT AIF Variable Capital Investment Company Plc
CYREIT AIF Variable Capital Investment Company Plc 30/6/2020 175.393 182.685.238,14 1.041,5766 1.041,5766 1.041,5766 EUR
Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
Blue Diagonal AIF V.C.I.C. PLC
Blue Diagonal EM Fixed Income Fund Class A 30/6/2023 5.446.468 5.262.508,00 0,9662 0,9662 0,9662 EUR
Blue Diagonal EM Fixed Income Fund Class B (USD Hedged) 30/6/2023 3.127.932 3.739.918,00 1,1957 1,1957 1,1957 USD