Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
GMM Global Money Managers Ltd
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12/8/2022 525.959 5.235.906,72 9,9550 10,1541 9,9550 EUR
SOL GMM BALANCED FUND 12/8/2022 601.281 6.043.650,34 10,0513 10,3528 9,8503 EUR
GMM Funds (umbrella scheme)
GMM A/K ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 12/8/2022 417.553 4.054.017,31 9,7090 9,9032 9,7090 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 12/8/2022 113.716 1.119.654,61 9,8461 10,0430 9,8461 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD 12/8/2022 284.837 2.359.344,00 8,2831 8,4488 8,2831 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO 12/8/2022 58.824 454.919,96 7,7336 7,9656 7,7336 EUR
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS 12/8/2022 23.052 150.829,74 6,5431 6,7394 6,5431 EUR
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND 12/8/2022 307.407 2.679.415,54 8,7162 8,9777 8,5419 EUR
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND 12/8/2022 355.344 3.564.014,33 10,0298 10,3307 9,8292 EUR
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND 12/8/2022 63.902 412.175,35 6,4501 6,6436 6,3211 EUR
GMM KOLONA BALANCED FUND 12/8/2022 91.202 1.373.344,37 15,0582 15,5099 14,7570 EUR
GMM GERAISTOS BALANCED FUND 12/8/2022 44.374 565.297,97 12,7393 13,1215 12,4845 EUR
GMM THEMELIO BALANCED FUND 12/8/2022 23.758 254.611,32 10,7167 11,0382 10,5024 EUR
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND 12/8/2022 167.662 1.501.072,36 8,9529 9,3110 8,7738 EUR
GMM ASPENDOS BALANCED FUND 12/8/2022 138.990 1.419.739,34 10,2147 10,5211 9,9083 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD 12/8/2022 124.896 931.836,77 7,4609 7,6847 7,4609 USD
Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
CYREIT AIF Variable Capital Investment Company Plc
CYREIT AIF Variable Capital Investment Company Plc 30/6/2020 175.393 182.685.238,14 1.041,5766 1.041,5766 1.041,5766 EUR
Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
Blue Diagonal AIF V.C.I.C. PLC
Blue Diagonal AIF V.C.I.C. PLC (umbrella scheme)
Blue Diagonal EM Fixed Income Fund Class A 29/7/2022 5.591.777 4.676.123,52 0,8363 0,8363 0,8363 EUR
Blue Diagonal EM Fixed Income Fund Class B (USD Hedged) 29/7/2022 3.375.992 3.448.521,81 1,0215 1,0215 1,0215 USD