Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
GMM Global Money Managers Ltd
HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8/4/2021 338.337 3.584.230,83 10,5937 10,8056 10,5937 EUR
SOL GMM BALANCED FUND 8/4/2021 651.910 6.874.480,82 10,5451 10,8615 10,3342 EUR
GMM Funds (umbrella scheme)
GMM A/K ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 8/4/2021 254.184 2.547.369,54 10,0217 10,2221 10,0217 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 8/4/2021 168.597 1.535.111,68 9,1052 9,2873 9,1052 EUR
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD 8/4/2021 492.954 4.398.007,14 8,9217 9,1001 8,9217 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - EURO 8/4/2021 5.541 41.737,12 7,5326 7,7586 7,5326 EUR
GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS 8/4/2021 82.421 777.032,90 9,4276 9,7104 9,4276 EUR
GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND 8/4/2021 366.355 3.202.034,71 8,7402 9,0024 8,5654 EUR
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND 8/4/2021 331.658 3.325.126,23 10,0258 10,3266 9,8253 EUR
GMM BEST SELECTION BALANCED FUND 8/4/2021 362.730 3.746.062,02 10,3274 10,6372 10,1209 EUR
GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND 8/4/2021 239.717 2.169.435,65 9,0500 9,3215 8,8690 EUR
GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND 8/4/2021 227.417 2.584.747,37 11,3656 11,5929 11,3656 EUR
GMM KOLONA BALANCED FUND 8/4/2021 101.813 1.631.947,65 16,0288 16,5097 15,7082 EUR
GMM GERAISTOS BALANCED FUND 8/4/2021 91.088 1.106.844,64 12,1514 12,5159 11,9084 EUR
GMM THEMELIO BALANCED FUND 8/4/2021 218.436 2.452.855,67 11,2291 11,5660 11,0045 EUR
GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND 8/4/2021 173.099 1.624.226,02 9,3832 9,7585 9,1955 EUR
GMM ASPENDOS BALANCED FUND 8/4/2021 142.777 1.473.552,20 10,3206 10,6302 10,0110 EUR
GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND - USD 8/4/2021 124.896 1.047.339,86 8,3857 8,6373 8,3857 USD
Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
CYREIT AIF Variable Capital Investment Company Plc
CYREIT AIF Variable Capital Investment Company Plc 30/6/2020 175.393 182.685.238,14 1.041,5766 1.041,5766 1.041,5766 EUR
Περιγραφή Ημερ. Υπολογ. Κυκλοφορούντα Μερίδια Καθαρή Αξία ενεργητικού Καθαρή Αξία Μεριδίου Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Νόμισμα
Blue Diagonal AIF V.C.I.C. PLC
Blue Diagonal AIF V.C.I.C. PLC (umbrella scheme)
Blue Diagonal EM Fixed Income Fund Class A 31/3/2021 4.569.708 5.043.636,00 1,1037 1,1037 1,1037 EUR
Blue Diagonal EM Fixed Income Fund Class B (USD Hedged) 31/3/2021 4.074.340 5.290.475,82 1,2985 1,2985 1,2985 USD