Πληροφορίες και Λίστα Αγορών ΧΑΚ

NEA ΑΓΟΡΑ / Εισαγωγή Αξιών / Πληροφορίες και Λίστα Αγορών ΧΑΚ
Επιλέξτε Αγορά: 

Κωδικός Περιγραφή Isin Ημ. εισδοχής Ονομ. Αξία NAV Αρ. Αξιών Νόμισμα
Διαπρ/σης
ΚΩΑΜ Constantinou Bros Properties Plc CY0101271712 29/03/2010 0,010(EUR) N/A 1.950.000 EUR
ΛΙΜΝΗ Cyprus Limni Resorts & Golfcourses Plc CY0101250518 29/03/2010 0,100(EUR) N/A 300.000.000 EUR
ΙΤΤΛ The Mall of Cyprus (MC) Plc CY0101421713 06/08/2010 0,500(EUR) N/A 100.000.000 EUR
ΟΡΚΑ ORCA Investment Plc CY0101241715 10/09/2010 0,010(EUR) N/A 1.200.000 EUR
ΕΧΜΙ ΑΙΧΜΗ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ CY0102430218 10/04/2012 1,000(EUR) N/A 321.123 EUR
ΕΠΙΕΝ Επίλεκτος Ενεργειακή Α.Ε. GRS804003002 28/06/2012 0,320(EUR) N/A 10.906.250 EUR
ΚΕΡΒ Kerverus Holding IT (Cyprus) Plc CY0108271111 29/06/2012 0,100(EUR) N/A 12.809.200 EUR
ΓΚΑΖ C.O. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY PUBLIC COMPANY LTD CY0102720717 17/07/2012 0,010(EUR) N/A 126.780.762 EUR
ΙΝΛΙ INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ GRS805003001 17/10/2012 0,590(EUR) N/A 18.567.912 EUR
ΣΤΣΙ Global Digital Services Plc MT0000730102 30/04/2013 0,010(EUR) N/A 1.525.000.000 EUR
ΓΓΚ UNIVERSAL GOLF ENTERPRISES PLC CY0105440511 29/12/2014 0,010(EUR) N/A 34.328.000 EUR
ΛΑΓΛΦ LANITIS GOLF PUBLIC CO LTD CY0104851718 20/01/2015 1,710(EUR) N/A 2.761.674 EUR
ΓΟΥΚ The Mall of Engomi (ME) Plc CY0105821710 10/07/2015 0,100(EUR) N/A 10.000.000 EUR
ΑΕΟΝ Aeonic Securities C.I.F Plc CY0106130210 30/12/2015 1,000(EUR) N/A 600.000 EUR
ΙΝΤΡΑ Intraware Investments Public Ltd CY0106211317 18/01/2016 1,000(EUR) N/A 40.000 EUR
ΒΟΠΕ Vonpende Holdings Plc CY0107170710 08/02/2016 12,500(EUR) N/A 253.600 EUR
ΣΝΠΜ SNP Southeast Network Public Ltd CY0106281310 15/02/2016 0,010(EUR) N/A 39.800.000 EUR
ΑΝΑΣΤ Δ.& Σ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε GRS806003000 29/02/2016 0,500(EUR) N/A 5.705.053 EUR
ΝΕΤΙΝ NET INFO Plc CY0106391119 22/04/2016 0,220(EUR) N/A 12.820.670 EUR
ΡΟΕΝ Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ GRS807003017 05/08/2016 0,720(EUR) N/A 2.914.411 EUR
ΠΛΑΤΑ Plata Management Public Ltd CY0106831312 24/10/2016 0,010(EUR) N/A 10.100.000 EUR
ΚΟΥΤΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε GRS810003004 06/06/2017 0,450(EUR) N/A 21.000.000 EUR
ΚΟΥΙΜ Κ. Κουιμτζής Α.Ε. GRS809003007 07/07/2017 1,000(EUR) N/A 600.000 EUR
ΦΣΕΕ FIRST ADVISORY AND HOLDINGS Α.Σ.Σ.Ε GRS811003003 08/08/2017 0,500(EUR) N/A 1.220.000 EUR
ΑΜΠΛΟΥΣ G.D. AMPLUS PUBLIC COMPANY LTD CY0107561116 19/01/2018 1,000(EUR) N/A 26.000 EUR
ΡΟΦΟΛ PlanetClean Recycling Industries Plc CY0108821717 23/02/2018 7,000(EUR) N/A 3.715 EUR
ΜΕΤΡΑΝΚ Allspark Asia Pacific Group Public Company Ltd CY0107830719 18/05/2018 1,000(EUR) N/A 26.000 EUR
ΕΟΜΠΡ RichReach Corporation Public Ltd CY0108321114 16/01/2019 0,050(EUR) N/A 11.312.472 EUR
ΧΒΣΝ Hebson Holdings Plc CY0107912210 28/01/2019 0,010(EUR) N/A 30.000.000 EUR
ΜΗΡ MAGEAN HOLDING PLC CY0108280419 05/02/2019 1,150(EUR) N/A 886.222 EUR
ΧΑΤΖΙ HANGJI GLOBAL LTD VGG429001032 12/03/2019 0,870(EUR) N/A 50.201.100 EUR
ΣΟΛINTOYΣ SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ GRS820003002 21/05/2019 30,000(EUR) N/A 100.000 EUR
ΤΟΡΙΑ TORIASE PUBLIC COMPANY LTD CY0108581311 08/08/2019 2,000(EUR) N/A 13.000 EUR
ΣΤΟΝΕ PAPHOS STONE C. ESTATES PLC CY0108670510 24/10/2019 1,710(EUR) N/A 4.680.000 EUR
ΚΙΝΓΣ KING'S HEAD DEVELOPMENT PLC CY0108630514 24/10/2019 1,710(EUR) N/A 7.130.000 EUR
ΛΑΥ LAYSTER INVESTMENTS PLC CY0108681319 24/10/2019 1,710(EUR) N/A 101.000 EUR
ΚΒΔ CONSTANTINOU BROS DEVELOPERS PLC CY0108660511 24/10/2019 1,710(EUR) N/A 14.990 EUR
ΕΠΠΙΣ IQ GMG – Intensive Quality Global Medical Group Public Ltd (ΚΟ με ΔΨ_Κ) CY0108771318 08/11/2019 1,000(EUR) N/A 1.002.000 EUR
ΒΙΤΑΦ Φαρμακευτικό Κέντρο Α.Ε. GRS821003001 21/01/2020 0,430(EUR) N/A 19.494.313 EUR
ΑΣΠΛ1 Aphrodite Springs Public Ltd CY0108921715 23/07/2020 1,710(EUR) N/A 20.000 EUR
ΑΡΒΑΝ G. Arvanitakis Group Public Ltd (ΚΟ με ΔΨ_Κ) CY0109150710 29/10/2020 1,000(EUR) N/A 19.662.520 EUR
ΕΚΟΝ P.G. ECONOMIDES PROPERTIES PLC (ΚΟ με ΔΨ_Κ) CY0109271714 16/11/2020 1,000(EUR) N/A 11.934.065 EUR
ΒΑΣΙΛ G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC LTD (ΚΟ με ΔΨ_Κ) CY0109440517 06/04/2021 0,085(EUR) N/A 77.500.474 EUR